Zajišťujeme externí účetnictví pro:

 

Osoby samostatně výdělečně činné - OSVČ

Neziskové organizace

Společnosti s ručením omezeným - s.r.o.

Spolky

Obecně prospěšné společnosti

Asociace

Nadace

Společenství vlastníků jednotek

Podnikatele

 

Provádíme vedení účetnictví a vedení daňové evidence, v případě potřeby v členění na střediska, činnosti a zakázky.
 
 
V rámci vedení účetnictví, nebo vedení daňové evidence nabízíme:
 
 
Zpracování formulářů:
 
Daň z příjmů fyzických osob
 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ
 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny
 
Daň z příjmů právnických osob
 
Daň z přidané hodnoty
 
Kontrolní hlášení
 
Souhrnná hlášení
 
Silniční daň
 
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob
 
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 
Formuláře ČSÚ
 
 
Mzdy:
 
Komplexní zpracování mzdové agendy.
 
 
Účetní poradenství
 
 
Další služby:
 
Zpracování a zaúčtování dokladů
 
Účetní závěrky v obvyklém rozsahu včetně příslušných komentářů, cash flow a podkladů pro případné výroční zprávy v roční periodicitě
 
Dokladové inventury v souladu s platnými předpisy
 
Zastoupení u kontrol a při jednání ze strany Finančního úřadu, ČSSZ a zdravotních pojišťoven
 
Spolupráce s auditory
 
Rozpočty
 
Kalkulace
 
Pomoc při vyúčtování projektů, dotací a účelových darů
 
Možnost proškolení zaměstnanců v oblasti administrativy a zpracování dokladů na výpočetní technice
 
Rekonstrukce účetnictví
 
Další účetní činnosti dle požadavků klienta
 
 
Zaručujeme individuální přístup.
 
 
Nabízíme možnost konzultací a vyzvedávání dokladů v sídle klienta.