e-mail
úvod o nás služby ceník kontakt propagace
 
 
Provádíme:
 
Vedení účetnictví.
 • V případě potřeby členění účetnictví na střediska, zakázky a akce.
Vedení daňové evidence.
 
V rámci vedení účetnictví, nebo vedení daňové evidence nabízíme:
 
1) Zpracování formulářů:
 • Daň z příjmů fyzických osob.
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ.
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny.
 • Daň z příjmů právnických osob.
 • Daň z přidané hodnoty.
 • Silniční daň.
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob.
 • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Daň darovací.
 • Formuláře ČSÚ
2) Mzdy:
 • Komplexní zpracování mzdové agendy.
3) Účetní poradenství.
 
4) Další služby:
 • Zpracování a zaúčtování dokladů.
 • Účetní závěrky v obvyklém rozsahu včetně příslušných komentářů, cash flow a podkladů pro případné výroční zprávy v roční periodicitě.
 • Dokladové inventury v souladu s platnými předpisy.
 • Zastoupení u kontrol a při jednání ze strany Finančního úřadu, ČSSZ a zdravotních pojišťoven.
 • Spolupráce s auditory.
 • Rozpočty.
 • Kalkulace.
 • Pomoc při vyúčtování projektů, dotací a účelových darů.
 • Možnost proškolení zaměstnanců v oblasti administrativy a zpracování dokladů na výpočetní technice.
 • Rekonstrukce účetnictví.
 • Další účetní činnosti dle požadavků klienta.
Zaručujeme individuální přístup.
 
Nabízíme možnost konzultací a vyzvedávání dokladů v sídle klienta.