Zpracování účetních dokladů:

 

Fyzické osoby (OSVČ) - jeden účetní případ = 15,- Kč

Právnické osoby - jeden účetní případ = 17,- Kč

 
 
Zpracování formulářů:
 
 
Daň z příjmů fyzických osob = 500,- Kč
 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ = 250,- Kč
 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovny = 250,- Kč
 
Daň z příjmů právnických osob = 1 000,- Kč
 
Podklady pro Obchodní rejstřík = 500,- Kč
 
Daň z přidané hodnoty = 100,- Kč
 
Kontrolní hlášení = 200,- Kč
 
Souhrnné hlášení = 100,- Kč
 
Silniční daň - jedno vozidlo = 200,-Kč + za každé další vozidlo = 100,- Kč
 
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob = 100,- Kč
 
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti = 100,- Kč
 
Formuláře ČSÚ = 500,- Kč
 
 
Mzdy:
 
Komplexní zpracování mzdové agendy - za jednoho zaměstnance za jeden měsíc= 250,- Kč
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré úkony vztahující se k danému zaměstnanci.
 
Dohody o provedení práce - za jednoho zaměstnance za jeden měsíc= 100,- Kč
 
 
Účetní poradenství poskytujeme našim klientům zdarma.
 
 
Další služby a vícepráce dle domluvy s klientem.